JA ES POT ACCEDIR A LA PISTA POLIESPORTIVA

Han finalitzat les obres d’acondicionament de la pista poliesportiva i es pot trepitjar amb seguretat.

S’ha portat a terme l’arranjament del paviment malmès, nova rampa d’accessibilitat i millora en la recollida i canalització de les aigües pluvials, repintat general de la pista i senyalització zona de pas i sortides d’emergència del centre cívic.

Gràcies per la col·laboració i paciència durant aquestes setmanes que han durat les obres.