MILLORES DE SEGURETAT i ACCESSIBILITAT

L’ajuntament fa un pas més per la millora de la zona d’equipaments del centre cívic de Garrigàs, aquest projecte es va iniciar al mes d’octubre de 2022 i finalitzarà en el transcurs de les setmanes vinents, assolint diversos objectius complementaris:

  • Millorar la seguretat pels nens i nenes de l’escola, creant un espai lliure de vehicles davant l’escola i la pista i afegint senyalització viària i pas segur cap a l’edifici 1 d’octubre, actual menjador escolar.
  • Guanyar espai pels vianants, fins ara ocupat per a vehicles i posar-lo al servei de les persones equipant l’espai amb mobiliari urbà per fer-lo més amable, còmode i accessible.
  • Remodelació integral de la pista esportiva,  substitució de la malla perimetral, arranjament del paviment malmès, eliminació de les barreres arquitectòniques d’accessibilitat a la pista, millora en la recollida i canalització de les aigües pluvials i repintat general de la pista.
  • Millorar la senyalització, repintat de línies i definició dels espais destinats a aparcament de vehicles.