REPARACIÓ DEL TERRA DE CAUTXÚ DE LA PLAÇA DE LA DOCTORA BOU

Aquesta setmana tècnics de l’empresa Grup Dabau han fet els treballs de manteniment i arranjament del terra de cautxú del parc infantil de la plaça Doctora Bou. El material utilitzat en aquest terra és GEZOFLEX 1040 Granulometria 1,0 – 4,0 mm, un material fabricat que c0mpleix amb la normativa vigent i les exigències de toxicitat i medi ambient establertes. 

Requisits : Reglament REACH (CE) 1907/2006, annexe XVII, entrada 50. AfPS GS 2019:01,cat. 1. EN 71-3 Seguretat de les joguines. DIN 18035-6/DIN 18035-7.