PROCÉS SELECTIU PER COBRIR LA PLAÇA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL.

L’Ajuntament de Garrigàs compta, des del 2018, amb una plaça en plantilla de Tècnic d’Administració General ocupada de manera interina. En compliment de la directiva europea que exigeix reduir la temporalitat en l’administració pública, iniciem el tràmit per a la seva cobertura definitiva. 

Podeu trobar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a l’accés en propietat d’aquesta plaça de Tècnic/a d’Administració General en el següent enllaç: 

https://www.seu-e.cat/ca/web/garrigas/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal