NOTA INFORMATIVA

La Diputació de Girona ha finançat per l’any 2017 les següents actuacions en el marc dels diferents programes de suport d’ajuts i subvencions anuals:

  • Fons de subvencions per a inversions Assistència i Cooperació Municipal: Adequació i equipaments d’un nou espai de cuina office i menjador: 13.578,71€.
  • Fons de subvencions per a despeses corrents Assistència i Cooperació Municipal: 14.913,29€
  • Fons de Cooperació Cultural local: 5.028,00€

DIPUTACIÓ DE GIRONA