MILLORES A LA VORERA DEL CARRER SANTALÓ

Finalitzades les obres de millora a la vorera de la zona de la font del c/Dr. Silvestre Santaló.
 
Les obres han consistit en la retirada de l’arbre existent, ja que l’espècie no és idònia per aquest espai i havia rebentat i aixecat el paviment de l’entorn, generant inestabilitat de l’arbre i riscos de caiguda per les persones.
 
S’ha restituït el paviment malmès, arranjat el desguàs de la font i reubicat el mobiliari urbà fent més accessible l’accés a l’espai, també s’han instal·lat dues jardineres en l’extrem més elevat de la vorera per evitar riscos de caiguda.