CARTA ALS VEÏNS PER FER FRONT A LA SEQUERA

El municipi de Garrigàs supera significativament el consum d’aigua establert per l’ACA i aquesta setmana l’Ajuntament envia a tots els veïns abonats al Servei Municipal d’Aigua una carta per conscienciar de la greu situació de sequera que estem vivint.

En la carta s’hi adjunta una taula personalitzada que recull els consums d’aigua dels darrers quatre trimestres, extrets de la lectura de comptadors de l’empresa gestora Prodaisa. L’Ajuntament insta els veïns a revisar els consums per ajustar-se a les restriccions vigents en estat d’excepcionalitat i mantenir el consum a les llars dins dels paràmetres recomanats (entre 80 i 100 litres per habitant/dia).
 
En la carta també es dona informació de les actuacions dutes a terme des del consistori per ajustar els consums i garantir l’ús públic d’aquest bé tan preuat així com informació sobre l’abastament d’aigua a Garrigàs. 
 
L’Ajuntament també informa de l’entrada en vigor de la nova ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2024/73/20247302975.pdf 
 
Amb la carta s’adjunta un full amb les restriccions d’aigua en estat d’excepcionalitat i amb consells per reduir-ne el consum i es demana la col.laboració de tothom, de manera urgent, per fer front a aquesta situació.
 
L’estalvi d’aigua és la mesura clau!