ACTIVITATS FÍSIQUES PER LA PROMOCIÓ DE LA SALUT

Programació d’activitats de promoció de la salut a través de l’activitat física per a totes les edats.

Es realitzen a la sala Josep Masoliver en diferents dies de la setmana.

INFORMA’T

#femsalut