Informació del contribuent

Ajuntament de Garrigàs té delegada la gestió tributària a Xaloc, organisme autònom de la Diputació de Girona:


La taxa de subministrament d’aigua potable, escombraries, clavegueram i canaleres es cobra trimestralment per l’empresa concessionària PRODAISA.