Publicacions al BOP

Exercici: 2023 Bop: 58-0 Edicte: 2296 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 39-0 Edicte: 1436 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Convocatòria per a l'elecció de jutge/essa de pau titular
Exercici: 2023 Bop: 33-0 Edicte: 1224 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA - Convocatoria al levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción: "Mejora de la seguridad vial de las intersecciones existentes en la carretera N-II entre el p.k. 745+000 y p.k. 751+000 en el tramo: Borrassà, Garrigàs, Vilamalla y El Far d'Empordà". Clave: 33-GI-4160
Exercici: 2023 Bop: 30-0 Edicte: 1074 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Modificació de la relació de llocs de treball
Exercici: 2023 Bop: 23-0 Edicte: 625 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Informació pública de sol·licitud de revisió i canvi de règim d'autorització ambiental
Exercici: 2023 Bop: 8-0 Edicte: 132 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial d'un projecte - Exp. núm. X2022000177
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11699 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11559 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per l'accés a una (1) plaça d'auxiliar administratiu (C2) en règim de personal laboral fix en execució de l'oferta pública d'ocupació extraordinària per a l'estabilització de l'ocupació temporal 2022 de l'Ajuntament de Garrigàs
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11676 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 227-0 Edicte: 10340 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2022