Publicacions al BOP

Exercici: 2023 Bop: 193-0 Edicte: 8218 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 176-0 Edicte: 7678 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Nomenament d'alcaldessa accidental
Exercici: 2023 Bop: 173-0 Edicte: 7564 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació d'una memòria valorada - Exp. núm. X2023000017
Exercici: 2023 Bop: 164-0 Edicte: 7321 CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA - Aprovació definitiva i ratificació del projecte Via verda paral·lela a la carretera GIV-6226, de la N-II a Vilaür per Garrigàs, PSTD
Exercici: 2023 Bop: 158-0 Edicte: 7122 CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA - Aprovació i formalització del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Garrigàs pel cofinançament d'un projecte inclòs als Plans de Sostenibilitat Turística en Destins, dins el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat pel fons Next Generation (UE)
Exercici: 2023 Bop: 153-0 Edicte: 6742 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Nomenament de tinents/es d'alcaldessa
Exercici: 2023 Bop: 153-0 Edicte: 6734 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació del règim de retribucions i indemnitzacions de càrrecs electes
Exercici: 2023 Bop: 153-0 Edicte: 6731 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Delegacions de competències del Ple a favor de l'Alcaldessa
Exercici: 2023 Bop: 153-0 Edicte: 6730 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Creació de regidories
Exercici: 2023 Bop: 150-0 Edicte: 6506 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Informació pública del compte general de l'exercici 2022