Publicacions al BOP

Exercici: 2024 Bop: 24-0 Edicte: 679 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 16-0 Edicte: 322 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 7-0 Edicte: 31 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2024 Bop: 5-0 Edicte: 11387 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball
Exercici: 2023 Bop: 244-0 Edicte: 11076 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 220-0 Edicte: 9577 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 203-0 Edicte: 8693 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2023
Exercici: 2023 Bop: 193-0 Edicte: 8218 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 176-0 Edicte: 7678 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Nomenament d'alcaldessa accidental
Exercici: 2023 Bop: 173-0 Edicte: 7564 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació d'una memòria valorada - Exp. núm. X2023000017