Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Garrigàs fins a:

Població     

Bàscara

Figueres

Girona

Perpinyà

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

8,3 Km

12 Km

40,7 Km

68,5 Km

129,4 Km

219,9 Km

263,3 Km