Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Garrigàs fins a:

Població     

Bàscara

Figueres

Girona

Perpinyà

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

8,3 km

12 km

40,7 km

68,5 km

129,4 km

219,9 km

263,3 km