Jaciment del Puig Ferrer – Ermedàs

Jaciment on es trobaren unes sitges amb ceràmica indígena anterior al s. II a.C.