Hipogeu – Ermedàs

Construcció soterrània en el terreny natural situada en el subsol de la nau de l’església de Santa Maria d’Ermedàs.