Camp de la qüestió d’en Solà – Ermedàs

Jaciment consistent en 14 sitges situat al costat de l’autopista.