Tonyà

El veïnat de Tonyà és un poblat disseminat pel pla, uns 2 km al nord-est de Garrigàs.

En una butlla del papa Benet VIII a favor del monestir de Sant Esteve de Banyoles, datada l’any 1017, es confirmen les propietats que l’esmentat cenobi tenia in Tonnano. En un document del 1316, redempció de bovatge al comte emporità Malgaulí, s’al·ludeix al loco de Toniano.

A Tonyà hi havia hagut un castell o força, almenys des del segle XIII que havia pertangut al monestir de Santa Maria de Roses. El 1231 el comte Ponç-Hug III va vendre a l’abat Ramon – de Roses – el castell de Siurana i tots els masos que posseïa dins la parròquia de Santa Coloma de Siurana. Encara avui Tonyà pertany, eclesiàsticament a aquesta parròquia i no a la de Garrigàs. El 1281 el comte Ponç-Hug IV concedí permís als monjos de Roses per alçar una fortalesa -forciam – a Tonyà. El 1592 el monestir de Roses fou incorporat al de Santa Maria d’Amer, del qual depengueren, de llavors ençà, les possessions de Tonyà.

El topònim Tonyà té origen, possiblement, en el nom personal llatí Antonianus.