Llibre “Recull documental. 939 – 1800”

Aquest és un recull de la documentació referida a Garrigàs, Arenys d’Empordà, Ermedàs, Tonyà i Vilajoan, extreta de regestos d’arxius i reculls documentals ja existents, tot i que molt dispersos i variats.

El recull abasta des de l’any 939, fins a l’any 1800, al final de l’Antic Règim.

Dividim el conjunt en dues parts ben diferenciades: en la primera presentem els documents que fan referència clara i específica als municipis. En la segona part presentem la documentació eclesiàstica continguda a l’Arxiu Diocesà de Girona.

En un i altre cas, els regestos estan ordenats cronològicament. En acabar la descripció documental oferim una sèrie d’annexos per optimitzar la recerca: llista de rectors, beneficiats, etc.

Acabem el treball amb un índex de persones i de llocs.

“Recull documental (939 – 1800)”. Bel Sabadí i Antoni Cobos